Kvillebäckens församling inbjuder till gudstjänstgemenskap. Gudstjänsten står i centrum och är en gemenskap för människor som samlas för att möta och betjänas av den levande Kristus genom Guds Ord och Sakramenten. Det är när vi blir upprättade och betjänade av Kristus som vi också kan tjäna varandra i församlingen och våra medmänniskor i världen.

Högmässa firas i regel varje sön- och helgdag kl. 11.00 i Lyktan, som ligger på Glöstorpsvägen 49 i Tuve. Välkommen att kontakta oss.

Kvillebäckens församling tillhör Missionsprovinsen, ett fritt stift av församlingar och gudstjänstgemenskaper i den andliga traditionen från Svenska kyrkan och i trohet mot Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

Aktuellt:

kristusstaty

Välkommen!

0c5daeca-b112-4dbd-b40a-8be3d438e2b3

Verksamhet

Församlingsblad

Församlingsblad