Varje söndag och helgdag firar Immanuelförsamlingen gudstjänst i Immanuelkyrkan (f.d. Lyktan) kl. 11. Gudstjänsten är församlingens hjärta. Den uppståndne Jesus är osynligt närvarande och möter oss i sitt Ord och vid nattvardsbordet, med nåd och med sanning. Av några i hans samtid kallades Jesus hånfullt för ”syndares vän.” (Matt 11:19) För oss är det goda nyheter och en varm inbjudan till alla. Den levande Gudens Son är den som bjuder in till gudstjänst och säger… välkommen!

Aktuellt:

  • Kyrkans nya namn är Immanuelkyrkan. Vid församlingsstämman 8 januari beslutades att själva kyrkolokalen inte längre ska heta Lyktan utan Immanuelkyrkan. Det betyder att Immanuelförsamlingen, som är församlingens namn sedan sommaren 2016 (tidigare Kvillebäckens församling), numera firar gudstjänst i Immanuelkyrkan, som är kyrkolokalens namn. Under våren kommer vi arbeta med implementering av namnändringen.
  • Nytt församlingsblad ute 5 februari. Läs här.

img_2962

Vi har köpt kyrkan!

Nu ger vi fler möjlighet att vara med och symboliskt köpa en del av kyrkan. Med Ditt bidrag kan lån betalas av, nödvändiga renoveringar göras och verksamheten stärkas!

Läs mer

kristusstaty

Välkommen!

0c5daeca-b112-4dbd-b40a-8be3d438e2b3

Verksamhet

Fiskholmen, Marstrand 004Församlingsblad